podmínky ochrany osobních údajů

Vítejte v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nunifia.

Společnost Nunifia respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vás informuje o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky (bez ohledu na to, odkud je navštívíte), a informuje vás o vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak vás chrání zákon.

Pro pochopení významu některých pojmů použitých v tomto oznámení o ochraně osobních údajů použijte také slovníček pojmů.

Účel tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak společnost Nunifia shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje při používání tržiště Nunifia prostřednictvím těchto webových stránek nebo mobilní aplikace.

Tyto webové stránky nejsou určeny dětem a my vědomě neshromažďujeme údaje týkající se dětí.

Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů spolu s jakýmkoli jiným oznámením o ochraně osobních údajů nebo oznámením o spravedlivém zpracování, které můžeme poskytnout při konkrétních příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a nemá za cíl je nahradit.

Řídicí jednotka

Správcem a odpovědným za vaše osobní údaje je společnost Nunifia s.r.o. (v tomto oznámení o ochraně osobních údajů souhrnně označovaná jako „Nunifia“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Jmenovali jsme manažera ochrany osobních údajů, který je zodpovědný za dohled nad otázkami souvisejícími s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně žádostí o uplatnění svých zákonných práv, obraťte se na správce ochrany osobních údajů pomocí níže uvedených údajů.

Kontaktní údaje

Naše úplné údaje jsou následující:
Úplný název právnické osoby: Nunifia s.r.o. (IČ: 48 170 160)
Jméno nebo titul správce ochrany osobních údajů: Ing. Vladislav Klajban
E-mailová adresa: info@nunofi.sk
Poštovní adresa: Hviezdoslavova 30, Banská Bystrica 974 01

Máte právo kdykoli podat stížnost u Úřadu komisaře pro informace (ICO), britského dozorového úřadu pro otázky ochrany údajů (www.ico.org.uk). Byli bychom však rádi, kdybychom mohli vaše obavy vyřešit dříve, než se obrátíte na úřad ICO, proto se na nás v první řadě obraťte.

Změny oznámení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost nás o změnách informovat

Tato verze byla naposledy aktualizována 24. května 2018.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás, prosím, pokud se vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi změní.

Odkazy třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutí na tyto odkazy nebo povolení těchto připojení může třetím stranám umožnit shromažďovat nebo sdílet údaje o vás. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nejsme zodpovědní za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

Osobními údaji nebo osobními informacemi se rozumí jakékoli informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnuje údaje, u nichž byla odstraněna identita (anonymní údaje).

Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, které jsme seskupili do následujících skupin:

Identifikační údaje zahrnují jméno, dívčí jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.

Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Finanční údaje zahrnují údaje o bankovním účtu a platební kartě.

Transakční údaje zahrnují údaje o platbách, které jste od nás obdrželi, a další údaje o produktech a službách, které jste u nás zakoupili.

Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie zařízení, která používáte k přístupu na tyto webové stránky.

Profilové údaje zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, vámi provedené nákupy nebo objednávky, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkumy.

Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby.

Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference ohledně přijímání marketingových sdělení od nás a našich třetích stran a vaše komunikační preference.

Shromažďujeme, používáme a sdílíme také souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, a to za jakýmkoli účelem. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale nejsou považovány za osobní údaje podle zákona, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o používání, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webových stránek. Pokud však kombinujeme nebo spojujeme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, považujeme tyto kombinované údaje za osobní údaje, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzeních a trestných činech.

Pokud osobní údaje neposkytnete

Pokud musíme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy nám tyto údaje na požádání neposkytnete, může se stát, že nebudeme moci smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se ji snažíme uzavřít (například vám poskytnout zboží nebo služby), splnit. V takovém případě můžeme být nuceni zrušit produkt nebo službu, kterou u nás máte, ale v takovém případě vás o tom budeme informovat.

Ke shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, včetně:

Přímé interakce. Své identifikační, kontaktní a finanční údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo tím, že si s námi budete dopisovat poštou, telefonicky, e-mailem nebo jinak. To zahrnuje osobní údaje, které poskytnete, když:

vytvořit si účet a používat aplikaci Nunifia;

přihlásit se k odběru našich služeb nebo publikací;

požádat o zasílání marketingových sdělení;

přihlásit se do soutěže, propagační akce nebo průzkumu; nebo

poskytnout nám zpětnou vazbu.

Automatizované technologie nebo interakce. Při vaší interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech a vzorcích prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, protokolů serveru a dalších podobných technologií. Technické údaje o vás můžeme získat také v případě, že navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách používání souborů cookie na adrese verteco.sk/euroapp/privacy.

Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:

Technické údaje od následujících stran:

poskytovatelé analytických služeb;

reklamní sítě a

poskytovatelé vyhledávacích informací.

kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.

Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.

Identifikační a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.

Identifikační údaje, kontaktní údaje a profilové údaje společnosti, ve které jste zaměstnancem, nebo jiné organizace, jejíž jste členem a máte přístup k intranetu společnosti nebo organizace.

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v případech, kdy nám to dovolí zákon. Vaše osobní údaje budeme nejčastěji používat v následujících případech:

Pokud potřebujeme splnit smlouvu, kterou se chystáme uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli.

Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nemají před těmito zájmy přednost.

Pokud musíme splnit zákonnou nebo regulační povinnost.

Obecně se nespoléháme na souhlas jako na právní základ pro zpracování vašich osobních údajů s výjimkou zasílání přímých marketingových sdělení třetích stran prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy. Máte právo kdykoli odvolat souhlas s marketingem, a to tak, že nás kontaktujete.

Účely, pro které budeme vaše osobní údaje používat

Níže uvádíme ve formě tabulky popis všech způsobů, jakými plánujeme vaše osobní údaje používat, a o které právní základy se při tom opíráme. Tam, kde je to vhodné, jsme také určili, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme.

Účel/činnost: Registrace nového uživatele
Typ údajů: a.) Identita a b.) Smlouva
Zákonný základ: Plnění smlouvy s vámi

Účel/činnost: Zobrazení vašich příspěvků na tržišti Nunifia.
Typ údajů: a.) Identita a b.) Smlouva
Zákonný základ: Plnění smlouvy s vámi

Účel/činnost: Zobrazení usnadňující vaši interakci s ostatními uživateli Nunifia.
Typ údajů: a.) Identita a b.) Smlouva
Zákonný základ: Plnění smlouvy s vámi

Účel/činnost: Zpracování a doručení vaší objednávky včetně; a.) Správa plateb, poplatků a odvodů a b.) Vymáhání a vymáhání peněz, které nám dlužíte.
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Finanční d.) Transakce e.) Marketing a komunikace
Právní základ: a.) plnění smlouvy s vámi a b.) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (vymáhání pohledávek vůči nám).

Účel/činnost: Správa našich vztahů s vámi, která zahrnuje; a.) Upozornění na změny našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů a b.) Žádost o zanechání recenze nebo vyplnění dotazníku.
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Profil d.) Marketing a komunikace
Právní základ: a.) Plnění smlouvy s vámi b.) Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti. c.) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (k aktualizaci našich záznamů a ke studiu toho, jak uživatelé využívají naše služby).

Účel/činnost: Umožnit vám účast v losování o ceny, v soutěži nebo v průzkumu.
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Profil d.) použít e.) Marketing a komunikace
Právní základ: a.) Plnění smlouvy s vámi b.) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zkoumat, jak uživatelé používají naše služby, abychom je mohli rozvíjet a rozvíjet naše podnikání).

Účel/činnost: Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, údržby testovacího systému, podpory, podávání zpráv a hostování dat).
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Technické
Právní základ: a.) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování našeho podniku, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, prevenci podvodů a v souvislosti s reorganizací podniku nebo restrukturalizací skupiny). b.) Nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

Účel/činnost: Poskytovat vám relevantní obsah webových stránek a reklamy a měřit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou vám poskytujeme.
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Profil d.) Použití e.) Marketing a komunikace f.) Technická stránka
Zákonný základ: Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zkoumání toho, jak uživatelé používají služby oru, jejich rozvoj, rozvoj našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii).

Účel/činnost: Využití analýzy dat ke zlepšení webových stránek, mopbile aplikace, služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností.
Typ údajů: a.) Identita b.) Použití
Zákonný základ: Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (definovat typy uživatelů našich produktů a služeb, udržovat naše webové stránky aktuální a relevantní, rozvíjet naše podnikání a informovat o naší marketingové strategii).

Účel/činnost: Poskytovat vám návrhy a doporučení ohledně zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat.
Typ údajů: a.) Identita b.) Smlouva c.) Technické d.) Použití e.) Profil
Zákonný základ: Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro rozvoj našich služeb a rozvoj našeho podnikání).

Marketing

Snažíme se vám poskytnout možnost volby ohledně některých způsobů použití osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a reklamy.

Propagační nabídky od nás

Vaše identifikační, kontaktní, technické, uživatelské a profilové údaje můžeme použít k vytvoření názoru na to, co si myslíme, že byste mohli chtít nebo potřebovat, nebo co by vás mohlo zajímat. Tímto způsobem se rozhodujeme, které produkty, služby a nabídky pro vás mohou být relevantní (říkáme tomu marketing).

Marketingová sdělení budete dostávat, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas a neodmítli jste zasílání těchto marketingových sdělení.

Marketing třetích stran

Než začneme sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli společností mimo společnost Nunifia pro marketingové účely, získáme váš výslovný souhlas.

Odhlášení

Můžete nás nebo třetí strany kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingové zprávy, a to tak, že nás kontaktujete.

Soubory cookie

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozorňoval na to, že webové stránky soubory cookie nastavují nebo k nim přistupují. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, upozorňujeme, že některé části těchto webových stránek mohou být nedostupné nebo nemusí správně fungovat. Více informací o souborech cookie, které používáme, najdete na verteco.sk/euroapp/privacy.

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud se důvodně nedomníváme, že je potřebujeme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem. Pokud si přejete získat vysvětlení, jak je zpracování pro nový účel slučitelné s původním účelem, kontaktujte nás.

Pokud potřebujeme vaše osobní údaje použít k nesouvisejícímu účelu, oznámíme vám to a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme v souladu s výše uvedenými pravidly zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s níže uvedenými stranami pro účely uvedené v tabulce v odstavci 4 výše.

Externí třetí strany, jak je uvedeno ve Slovníku pojmů.

Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Případně můžeme usilovat o akvizici jiných podniků nebo o fúzi s nimi. Pokud dojde ke změně naší společnosti, mohou noví vlastníci používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Od všech třetích stran vyžadujeme, aby dodržovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Poskytovatelům služeb třetích stran nedovolujeme používat vaše osobní údaje pro vlastní účely a umožňujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, použití nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně nebo vyzrazení. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, kteří je potřebují znát z pracovních důvodů. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a v případě, že jsme povinni tak učinit ze zákona, oznámíme porušení ochrany osobních údajů vám a příslušnému regulačnímu orgánu.

Jak dlouho budete mé osobní údaje používat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a platné právní požadavky.

Podle zákona musíme uchovávat základní informace o našich uživatelích (včetně kontaktních údajů, údajů o totožnosti, finančních údajů a údajů o transakcích) po dobu šesti let poté, co přestanou být uživateli pro daňové účely.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání svých údajů: další informace naleznete v části Žádost o vymazání níže.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže je již nelze s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely a v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

Za určitých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Více informací o těchto právech získáte kliknutím na níže uvedené odkazy:

Požádat o přístup ke svým osobním údajům.

Požádat o opravu svých osobních údajů.

Požádat o vymazání svých osobních údajů.

Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Žádost o přenos vašich osobních údajů.

Právo odvolat souhlas.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím.

Obvykle není vyžadován žádný poplatek

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za uplatnění jiných práv) nebudete muset platit žádný poplatek. Pokud je však vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná, můžeme si účtovat přiměřený poplatek. Případně můžeme za těchto okolností odmítnout vyhovět vaší žádosti.

Co od vás můžeme potřebovat

Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které má zajistit, aby osobní údaje nebyly zpřístupněny osobám, které nemají právo je získat. Můžeme vás také kontaktovat a požádat vás o další informace týkající se vaší žádosti, abychom urychlili naši odpověď.

Lhůta pro odpověď

Na všechny oprávněné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Někdy nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí. V takovém případě vás budeme informovat a budeme vás informovat.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněným zájmem se rozumí zájem našeho podniku na provádění a řízení naší činnosti, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu/produkt a nejlepší a nejbezpečnější zážitek. Než začneme zpracovávat vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, dbáme na to, abychom zvážili a zvážili případný dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme k činnostem, u nichž převažují naše zájmy nad dopadem na vás (pokud k tomu nemáme váš souhlas nebo pokud nám to zákon jinak neukládá či nepovoluje). Další informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy s ohledem na možný dopad na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi, získáte, když nás kontaktujete.

Plněním smlouvy se rozumí zpracování vašich údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Splnění zákonné nebo regulační povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné nebo regulační povinnosti, která se na nás vztahuje.

TŘETÍ STRANY

Externí třetí strany

poskytovatelé služeb, kteří působí jako zpracovatelé a poskytují služby v oblasti IT a správy systému.

Odborní poradci, kteří působí jako zpracovatelé nebo společní správci, včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojistitelů, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

HM Revenue & Customs, regulační a jiné orgány, které jednají jako zpracovatelé nebo společní správci se sídlem ve Spojeném království a které za určitých okolností vyžadují hlášení o činnostech zpracování.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Máte právo na:

požádat o přístup ke svým osobním údajům (běžně známé jako „žádost o přístup k údajům“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme, ačkoli můžeme potřebovat ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požádat o vymazání svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný dobrý důvod pro jejich další zpracování. Máte také právo nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), pokud jsme vaše údaje zpracovávali nezákonně nebo pokud jsme povinni vaše osobní údaje vymazat v souladu s místními právními předpisy. Vezměte však na vědomí, že vaší žádosti o výmaz nemusíme být vždy schopni vyhovět, a to z konkrétních právních důvodů, které vám případně sdělíme v okamžiku podání žádosti.

vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se opíráme o oprávněný zájem (nebo o zájem třetí strany) a existuje něco ve vaší konkrétní situaci, co vás nutí vznést námitku proti zpracování z tohoto důvodu, protože se domníváte, že má dopad na vaše základní práva a svobody. Máte také právo vznést námitku, pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech: (a) pokud chcete, abychom zjistili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale vy si nepřejete, abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když je již nepotřebujeme, protože je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (d) jste vznesli námitku proti použití vašich údajů, ale my potřebujeme ověřit, zda máme převažující oprávněné důvody k jejich použití.

požádat o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Všimněte si, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.

kdykoli odvolat souhlas, pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na souhlas. Tím však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V takovém případě vás budeme informovat v okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte.